Text
Författare: Flygare-Carlén, Emilie (1807-1892). Stadsmuseet i Stockholm

Minnesblad från fru Emilie Flygare-Carléns bazar.

Vintern 1867 tog författarinnan Emilie Flygare-Carlén initiativet till en hjälpaktion för Stockholms fattiga. För att få in pengar uppmanade hon borgerskapets kvinnor att börja handarbeta för att få in saker som sedan skulle kunna säljas på en marknad. Resultatet blev över förväntan. Varor strömmade in till Flygare-Carléns hem. Till och med den kungliga familjen skänkte saker. En basar kunde därför anordnas den 29-31 januari nästföljande år. Den kände krögaren F. De la Croix upplät generöst flera rum i sin restaurang "De la Croix Salong" åt basaren.

Resultatet blev att man fick in 26 000 riksdaler. Pengarna skänktes till Stockholms Allmänna Skyddsförening, en organisation som hjälpte fattiga i staden. Läs här om hur en välgerenhetsbasar kunde gå till på 1800-talet. Många av den tidens "kändisar" och kulturpersonligheter skymtar förbi, exempelvis Fredrika Bremers syster. Förutom initiativtagaren Emilie Flygare-Carlén själv, förstås. Hur många av dessa känner vi till idag?
69 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad