Bildkonst
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Friherre Claes Gustaf Adolf Tamm. Överståthållare i Stockholm 1888-1902

Född i Stavby i Uppsala län 18380810.

Löjtnant vid livregementets dragonkår 1863-1865. Disponent vid Österby med flera bruksegendomar 1865-1884. Konsultativt statsråd 1884 och chef för finansdepartementet 1886-1888. Överståthållare i Stockholm och självskriven ordförande i dess stadsfullmäktige 1888-1902. Vald stadsfullmäktig 1902-1904.

Död i Klara i Stockholm 19250625.*

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 3.

* Uppgiften om dödsdatum ur Sveriges Dödbok 1901-2009.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad