Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Förste mormonen i Stockholm

John Erik Forssgren hette den förste missionär för mormonkyrkan (Jesu Kristi kyrka av de sista dagars heliga) som kom till Sverige 1850. Han var född i Gävle 1825 och låg till sjöss från nio års ålder. I Amerika kom han i kontakt med mormonerna och lät döpa sig och undervisades av kyrkans grundare Joseph Smith. År 1849 blev Forsgren sänd till Sverige för att missionera. Han vände åter till födelsestaden Gävle där han predikade i hemmen och den förste svensk som döptes in i mormons kyrka blev hans bror Peter Forssgren 1850.

Enligt Konventikelplakatet från den 12 januari 1726 fick inga konventiklar – bönemöten – hållas i hemmen. Den 7 augusti 1850 blev John Erik Forsgren därför arresterad i Gävle och skickad till Stockholm.

Den 13 augusti 1850 noterades ett inkommande brev hos poliskammaren i Stockholm. Brevet lyder:

Konungens Befallningshafvare I Gefle län anmälte uti Skrifvelse, att Amerikanske undersåten Joh. E. Forssgren, hvilken inom berörde Län gjort försök att sprida villfarande lärosattser, afrest till Stockholm för att därifrån afresa till Amerika.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad