Text
Författare: Stockholms stads byggnadskontor. Stockholms stadsarkiv

Minnesblad med anledning af Kungsgatans öppnande 1911

Den 24 november 1911 invigdes Stockholms nya paradgata Kungsgatan. Beslutet om att bygga gatan hade fattats i stadsfullmäktige 1887 men först 1906 kom själva byggandet igång.

Då gatan fem år senare stod klar transformerades den snabbt till en av Stockholms viktigaste affärsgator.

Minnesbladet som går att läsa till höger producerades i samband med Kungsgatans invigning 1911.

I minnesbladet ges både den politiska bakgrunden till beslutet om byggandet och en historik över själva byggnadsprocessen. Häftet innehåller även tre fotografier från arbetet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad