Foto

Kungsgatan österut från Sveavägen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Centrumhuset, Kungsgatan 32-38 (Oxhuvudet 18)

Centrumhuset, Kungsgatan 32-38 (Oxhuvudet 18)

Kungstornen, Kungsgatan 30 och 33 (Polacken 26, Stuten 16)

Kungstornen, Kungsgatan 30 och 33 (Polacken 26, Stuten 16)

Minnesblad med anledning af Kungsgatans öppnande 1911

Minnesblad med anledning af Kungsgatans öppnande 1911