Foto

Kungsgatan dras fram på Norrmalm

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Minnesblad med anledning af Kungsgatans öppnande 1911

Minnesblad med anledning af Kungsgatans öppnande 1911