Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Vasabron

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Vasabron)

Vasabron ritades och konstruerades av Emil von Rothstein och invigdes 1878. Den var tekniskt innovativ, med undervattensgjutna betongfundament och eleganta valvbågar av gjutstål från närbelägna Atlas verkstäder. Bron byggdes om för spårvägstrafik 1909. Lyktorna i jugendstil är från denna tid. Bron har givit namn åt den under 1880-talet nyanlagda Vasagatan.

This technically innovative bridge from 1878 was designed and engineered by Emil von Rothstein. The elegant cast-iron vaulting is supported by concrete piers. Alternations were made in 1909 to allow trams to use the bridge. the stylish art nouveau lamps are original.

 

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad