Foto

Vasabron

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Vasabron)

Vasabron ritades och konstruerades av Emil von Rothstein och invigdes 1878. Den var tekniskt innovativ, med undervattensgjutna betongfundament och eleganta valvbågar av gjutstål från närbelägna Atlas verkstäder. Bron byggdes om för spårvägstrafik 1909. Lyktorna i jugendstil är från denna tid. Bron har givit namn åt den under 1880-talet nyanlagda Vasagatan.

This technically innovative bridge from 1878 was designed and engineered by Emil von Rothstein. The elegant cast-iron vaulting is supported by concrete piers. Alternations were made in 1909 to allow trams to use the bridge. the stylish art nouveau lamps are original.

 

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Broar och viadukter för gatutrafiken / Arne Dufwa

Broar och viadukter för gatutrafiken / Arne Dufwa

Broar över Stockholms vatten / Ann-Kristin Hellblom

Broar över Stockholms vatten / Ann-Kristin Hellblom

Tegelbacken från Riksdagshuset (mot NV). Anläggning av broar och viadukter

Tegelbacken från Riksdagshuset (mot NV). Anläggning av broar och viadukter

Vasabron med Norstedts hus i bakgrunden.

Vasabron med Norstedts hus i bakgrunden.

Vasabron mot Gamla Stan

Vasabron mot Gamla Stan

Vasabron mot Tegelbacken. Strömsborg till vänster

Vasabron mot Tegelbacken. Strömsborg till vänster

Vasabron och Riddarhuset från Strömsborg

Vasabron och Riddarhuset från Strömsborg

Vasabron under byggnad år 1876. I förgrunden torgplatsen Röda Bodarne, i bakgrunden Riddarhuset och Riddarholmen

Vasabron under byggnad år 1876. I förgrunden torgplatsen Röda Bodarne, i bakgrunden Riddarhuset och Riddarholmen

Vasabrons norra brofäste med Stockholms stads bad- och siminrättning, Strömbadet i bakgrunden

Vasabrons norra brofäste med Stockholms stads bad- och siminrättning, Strömbadet i bakgrunden

Vy mot Vasabron, Strömsborg och Stadshuset från Norrström

Vy mot Vasabron, Strömsborg och Stadshuset från Norrström