Foto

Vasabrons norra brofäste med Stockholms stads bad- och siminrättning, Strömbadet i bakgrunden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Vasabron

Vasabron