Arkeologisk utgrävning av Slussen, 2007
Text
Författare: Hjulhammar, Marcus, Söderlund, Kerstin (f. 1952). Stockholms stadsmuseum

Slussen : Stockholms stad, Slussen med angränsande vattenområden, RAÄ 103 : arkeologisk utredning 2007 / Kerstin Söderlund & Marcus Hjulhammar

Inför den kommande ombyggnaden av Slussen fick Stockholms stadsmuseum i samarbete med Statens maritima museer i uppdrag att göra en arkeologisk utredning.

Här kan du läsa om Slussenområdets historia i rapporten. Rapportens sammanfattning lyder:

"Åsen bildar en smal höjdrygg som skjuter ut från Södermalm mot Gamla stan i norr. Möjligen kan en smal landtunga ha förbundit de två stadsdelarna under en kortare period vid vikingatidens slut. Slussen har en 1000-årig historia av att vara en mycket viktig knutpunkt vad gäller kommunikationer till sjöss och på land. Med sina hamnanläggningar blev området redan under medeltiden stadens ekonomiska centrum. I och med att järnvågen 1662 flyttade från Gamla stan till Södermalm försköts tyngdpunkten dit. Det strategiska läget gjorde också att platsen spelade en mycket betydelsefull roll i stadens försvar under från medeltiden och fram 1600-talets början. Under större delen av denna period, men framförallt under 14-och 1500-talen, skedde en utbyggnad av försvarsanläggningarna i området. Utöver in- och utrikeshandel är varv, trankokerier, kvarnar och badstugor exempel på verksamheter som bedrivits i området."

Rapporten är 56 sidor och illustrerad med många bilder, fotografier, ritningar och kartor. Den ingår i serien Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum ; 2007:3.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad