Omslag En vildmark av sten
Litteraturtips
Författare: Borg, Alexandra (f. 1978). Stockholms stadsbibliotek

En vildmark av sten : Stockholm i litteraturen 1897-1916 / Alexandra Borg

Sekelskiftet 1900 var en omvälvande tid i Stockholm. Befolkningen ökade explosionsartat. Staden  ritades om och nya breda gator anlades och stora hus i sten byggdes. Stockholm blir en huvudstad värd namnet. Under den här tiden börjar beskrivningar av staden ta plats i litteraturen och det nya stadsrummet skapar ett nytt sätt att skriva. Författaren har koncentrerat sig på fyra författare: Sigfrid Siwertz, Henning Berger, Maria Sandel och Martin Koch. Boken innehåller flera fotografier från Stockholm kring sekelskiftet och illustrationer från de romaner som beskrivs. 372 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad