Foto

Linnégatan österut från Jungfrugatan. Ett fordon draget av två hästar står vid Linnégatan 36. Huset revs 1905