En liten smal byggnad av trä med två våningar och inredd vind står i en gatukorsning. I bakgrunden syns ett högre och relativt nybyggt stenhus. På gatan passerar en häst med vagn framför trähuset. Människor promenerar förbi.
Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stadsmuseet i Stockholm

Linnégatan österut från Jungfrugatan. Ett fordon draget av två hästar står vid Linnégatan 36. Huset revs 1905

I detta hörn uppfördes ett stort flerfamiljshus av sten åren 1905-1910.

Östermalm är en stadsdel som genomgick stora förändringar på 1880- och 1890-talet. Det som skulle blir stadsdelen Östermalm hörde tidigare till Ladugårdslandet. Här dominerade enkla stenhus och dragiga träkåkar. Många av Ladugårdslandets invånare hade koppling till de militära förbanden i närheten. Här bodde också många hantverkare, vilket präglade bebyggelsen.

Omvandlingen skedde främst decennierna före sekelskiftet 1900. Betydligt större, stöddigare och mer påkostade hus uppfördes med industriell teknik och snabb hastighet. Snart hade området en helt annan karaktär. Paradvåningarna haglade, gatorna breddades och de boende blev många fler. Enkla träfasader och tegeltak byttes mot koppartak, stuckatur och marmor. Här och där ett fyrverkeri av byggnadskonst!

Uppdaterad