Maria Sandels litterära skylt vid Fleminggatan 22.
Foto: Anders Hviid/Stockholms stadsbibliotek.
Text

Litterär skylt: Citat ur Maria Sandels novellsamling Vid svältgränsen

Skyltens text:

Ett par timmar senare eka alla gatans kaserner af fabrikspipornas gälla signaler. Och som slungade af ångkraft, vältra människomassor fram ur vidöppna verkstadsportar. Tusende och åter tusende män och kvinnor, gossar och flickor, glida genom gatans grå skymning och sila ut på tvärgator, i gårdar och spårvagnar. Det är Alma Ströms uttröttade klassyskon, som nu söka sina hem för hvilan efter ett tungt dagsverke.

Ur novellsamlingen Vid svältgränsen (1908) av Maria Sandel.

En av de första proletärskildringarna om Stockholm, skriven av en kvinna, tar upp det hårda livet på sekelskiftets Kungsholmen. Här beskrivs Fleminggatan i novellen ”Min gata”. Skylten sitter på fasaden vid Fleminggatan 22 och invigdes 1998.

---

Litterära skyltar sitter runtom i Stockholm, med citat som beskriver platsen där skylten är placerad. Kulturförvaltningen ansvarar för skyltarna, stockholmarna kommer med förslagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arbetare på Bolinders transporterar ångpannor från verkstaden till norra järnvägsstationen.

Arbetare på Bolinders transporterar ångpannor från verkstaden till norra järnvägsstationen.

Barn står uppställda framför Barnasylen vid Fleminggatan 22 som låg inom området för Stockholms Allmänna försörjningsinrättning, kallad Grubbens.

Barn står uppställda framför Barnasylen vid Fleminggatan 22 som låg inom området för Stockholms Allmänna försörjningsinrättning, kallad Grubbens.

Min gata / Maria Sandel

Min gata / Maria Sandel

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Vid svältgränsen / Maria Sandel

Vid svältgränsen / Maria Sandel