Litteraturtips

Sotare i Stockholm 1600-1900 / Gunilla Peterson

Sotarna var under flera hundra år en viktig yrkesgrupp i Stockholm. En illa skött skorsten kunde orsaka svåra bränder. I den här boken får du möta både de utsatta och fattiga lärlingarna och de ibland förmögna mästarna. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning. Boken innehåller foton, teckningar och tabeller. 256 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gruppbild av sotare

Gruppbild av sotare

Porträtt av sotargosse

Porträtt av sotargosse

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Thenne Stadsens Inwånares skyldighet, i anseende til Sotandet af Skorstens- och Kakelungs-Pipor [!]. Gifwen Stockholm then 9 October 1789.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Thenne Stadsens Inwånares skyldighet, i anseende til Sotandet af Skorstens- och Kakelungs-Pipor [!]. Gifwen Stockholm then 9 October 1789.