Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Utlåtande över förslag om årligt understöd åt renskrivaren C. F. T. Bruzin - stadsfullmäktige 1895

År efter år, månad efter månad inkommer skrivelser till stadsfullmäktige med förfrågan om ekonomiskt understöd till personer som hamnat i en brydsam ekonomisk situation. Har man varit anställd i staden och drabbats av skada i arbetet har man en rimlig chans.

1895 motionerar fullmäktigeledamoten Richard Öhnell om att den 78-årige renskrivaren  Christian Fredrik Theodor Bruzin inte längre förmår arbeta och bör beviljas pension - trots att han inte varit "direkt anställd i stadens tjenst". Bruzin jobbade i yngre år som stadsfogde men förlorade vänsterarmen och två fingrar på högerhanden i en olycka. Efter det blev han tvungen att, med sina tre återstående fingrar, försörja sig som renskrivare i stadens rådhusrätt, något han gjort sedan 1862.

I utlåtandet kan du läsa hela Öhnells motion och drätselnämndens motiv till avslag av motionen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad