Text
Författare: Walldén, Wilhelm (1836-1906), Holm, Gustaf Birger Anders (1845-1910). Stockholms stadsarkiv

Utredning av möjligheten att expropriera Strömsborg

1891 är byggherren J. Andersson i färd med att bygga ett mindre palats på Strömsborg, den lilla ön mitt i strömmen mellan Tegelbacken och Riddarholmen. En som inte gillar planerna är bokförläggare Gustaf Holm. Han motionerar om att staden bör göra vad den kan för att införliva den centralt belägna holmen i de allmänna stadsplanerna. Går det inte med expropriering bör man försöka sig på ett köp.

Gustaf Holm vinner så pass mycket gehör att drätselnämnden gör en noggrann undersökning av Strömsborgs historia, särskilt vad gäller ägoförhållandena. Denna utredning kan du läsa i detta bihang nummer 19 till stadsfullmäktiges handlingar. I tur och ordning finner du:

  1. Beredningsutskottets protokoll från 1889 där byggherre Anderssons byggansökan behandlades.
  2. Gustaf Holms motion med förslag om expropriering av Strömsborg
  3. Drätselnämndens utredning med riklig historisk information om Strömsborg

 

Till saken hör att Gustaf Holm var verkställande direktör för bokförlaget P. A. Norstedt & Söner. Från det då sprillans nya Norstedtshuset på Riddarholmen hade Holm en utmärkt utsikt mot Strömsborg. Möjligen var han föga entusiastisk över tanken på ett fyravåningshus mitt framför förlagsjättens nya märkesbyggnad?

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad