Foto

Strömsborg sett från söder, till höger Vasabron

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Utredning av möjligheten att expropriera Strömsborg

Utredning av möjligheten att expropriera Strömsborg