Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Gustaf Birger Anders Holm. Ledamot i Stockholms stadsfullmäktige 1889-1891

Född i Ystad 1845 25/11 . Student i Lund 1863, hofrättsex. 1868. Vice häradshöfding 187I. Utgav från 1874 Nytt juridiskt arkiv. Verkställande direktör i bokförlagsfirman P. A. Norstedt & Söner från 1876. Ordförande i Nya bokförläggareföreningen från 1887, styrelseledamot i en mängd ekonomiska företag och verkställande direktör i Dramatiska teaterns byggnadskonsortium 1891-1910 (se utf. Nord. Familjebok). Stadsfullmäktige 1889-91. K. V. O. l kl.; R. N. O. Död i Stockholm 1910 11/7.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s 132.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad