Litteraturtips
Författare: Kock, Birger, Schütz, Fredrik (f. 1900). Stockholms stadsbibliotek

Knut Lindmark : En pionjär inom kommunikationstekniken / Birger Kock och Fredrik Schütz

Knut Lindmark var mannen bakom tillkomsten av Katarinahissen och Brunkebergstunneln. Hösten 1881 började man bygga Katarinahissen och den 19 mars 1883 stod den klar. Resan kostade 5 öre för uppfärd och 3 öre för nerfärd. Hissen drevs med en ångmaskin, men 1915 hade den gjort sitt och ersattes med ett elektriskt drivet system. När hela Slussenområdet skulle byggas om på 1930-talet, revs Katarinahissen och den nya hissen invigdes 1935.

Katarinahissen blev en succé och Knut Lindmark började genast fundera på nya projekt. Det blev att bygga en tunnel genom Brunkebergsåsen. Bygget påbörjades, men problem uppstod, med rasrisker och sättningar i marken ovanför tunneln. Man köpte en frysmaskin från England, och med hjälp av den kunde gruset i tunneln frysas ner, så att man kunde gräva sig fram och sedan gjuta väggarna.

Senare startade Lindmark en mekanisk verkstad på Långholmen, men fick ekonomiska problem och efter en konkurs 1891 tog Knut Lindmark sitt liv i augusti 1892.

Artikeln är illustrerad med fotografier, gamla bilder och en teknisk ritning som förklarar hur den ångdrivna Katarinahissen fungerade. 25 sidor.

Utdrag ur Daedalus: Sveriges tekniska museums årsbok. 43. - 1973. - S. 61-85

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad