Foto

Almgrens sidenväveri, Repslagargatan 15 (Västergötland 6)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Repslagargatan 15, Södermalm)

 K A Almgrens sidenväveri grundades 1833. Den stora fabriksbyggnaden uppfördes 1862, oförändrad sedan dess. Här framställdes klänningssiden, möbel- och inredningssiden samt schaletter och band. Mönstren åstadkoms i jacquardvävstolar med hålkort. Verksamheten nådde en höjdpunkt på 1870-talet och drevs fram till 1974. Väveriet öppnades som museum 1991 med en begränsad produktion av siden.

The K.A.Almgren silk mill started in 1833 and moved into the present premises when the building was completed in 1862. Commercial production of silk ceased in 1974 and the museum, where silk is still wowen in the traditional manner, was opened in 1991.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar

Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Almgrens Sidenväveri på Götgatan 32. Interiör

Almgrens Sidenväveri på Götgatan 32. Interiör

Almgrens sidenväveri – Repslagargatan 15, f.d. Södergatan 15

Almgrens sidenväveri – Repslagargatan 15, f.d. Södergatan 15

En sidenfabrik på Söder / Ingrid Frankow och Annette Åström

En sidenfabrik på Söder / Ingrid Frankow och Annette Åström

Götgatan 32 - Södergatan 15. Almgrens Sidenväveri. Nu Repslagargatan 15

Götgatan 32 - Södergatan 15. Almgrens Sidenväveri. Nu Repslagargatan 15

Knut August Almgren. Ledamot av stadsfullmäktige 1863-1878

Knut August Almgren. Ledamot av stadsfullmäktige 1863-1878

Oscar Mauritz Almgren. Ledamot av stadsfullmäktige 1879-1908

Oscar Mauritz Almgren. Ledamot av stadsfullmäktige 1879-1908

Siden och franska kort / Harald Norbelie

Siden och franska kort / Harald Norbelie

Södermalm

Södermalm

Värdefulla industrimiljöer i Stockholm / Stockholms stadsmuseum

Värdefulla industrimiljöer i Stockholm / Stockholms stadsmuseum

Väverskor och mästare : om arbetarna vid K.A. Almgrens sidenväveri / Eva Bergström

Väverskor och mästare : om arbetarna vid K.A. Almgrens sidenväveri / Eva Bergström