Foto

Vykort över Stockholms stads offentliga slakthus, Enskede. Flygbild.

Vill du få en uppfattning om vad de olika byggnaderna på flygfotot här användes till? Då kan du studera en samtida situationsplan över Slakthusområdet.

Bilden har daterats med hjälp av några av Stockholmskällans vänner på Facebook, som konstaterade att:

"Det finns inga spårvagnspår från Örbybanan som öppnade 1930 (på samma banvall som dagens T-bana går på)."

"Jag bodde 12 år på Tallvägen som ligger just utanför bildens högra kant. På Lindevägen har man just påbörjat markarbeten för ett par hus i backen ovanför de gamla parhusen från 1907. Dessa nybyggen kom till under andra halvan av 20-talet. Mitt emot dessa byggplatser ligger ett hus som jag vet byggdes år 1924. Alltså: Andra halvan av 20-talet."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Personalmeddelande Slakthuset: "Spottning i trappor och förstugor förbjudes"

Personalmeddelande Slakthuset: "Spottning i trappor och förstugor förbjudes"

Situationsplan över Stockholms stads slakthus

Situationsplan över Stockholms stads slakthus

Slakthusets tre kontrollstämplar 1912

Slakthusets tre kontrollstämplar 1912

Slakthusområdet under uppbyggnad 1906-1912. Vinterbild över hagar

Slakthusområdet under uppbyggnad 1906-1912. Vinterbild över hagar