Foto

Slakthusområdet under uppbyggnad 1906-1912. Vinterbild över hagar

Platserna är geotaggade med hjälp av en situationsplan för Slakthusområdet och Jämför kartor. Enligt situationsplanen är den första byggnaden från vänster på bilden tänkt som ett bostadshus, förmodligen för anställda. Andra byggnaden från vänster, centralt i bilden, är planerat som kontorshus. Den tredje byggnaden från vänster, längst bak bland husen på bilden, är börs- och restauranghuset. Snett framför det ser vi det mindre portvaktshuset och längt till höger skymtar en bit av stallet för småboskap fram.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Situationsplan över Stockholms stads slakthus

Situationsplan över Stockholms stads slakthus

Styckning på stadens torg, latrinpråmar vid kajerna och råttjakt på bakgårdarna. I KÖTT & BLOD, s. 20-35

Styckning på stadens torg, latrinpråmar vid kajerna och råttjakt på bakgårdarna. I KÖTT & BLOD, s. 20-35

Vykort över Stockholms stads offentliga slakthus, Enskede. Flygbild.

Vykort över Stockholms stads offentliga slakthus, Enskede. Flygbild.