Foto
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Bünsowska huset, Strandvägen 29-33 (Korporalen 9)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Strandvägen 31 på Östermalm)

Uppfördes 1886-88 av trämagnaten F Bünsow. För planritningar anlitades arkitekt A G Forsberg. För fasaderna utlystes Sveriges första arkitekttävling i privat regi. Vinnare blev Isak Gustaf Clason. Han arbetade här med fri fönstergruppering och äkta material i stället för puts och stuck. Huset hade redan från början badrum, vattenklosetter, hissar och elektrisk belysning.

The Bünsowska building. Built 1886-1888 for F Bünsow, i timber magnate from the north of Sweden. Architect Isak Gustaf Clason designed the exterior after an architectural competition. Already at its completion the building was equipped with bathrooms, elevators and electric lightning.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad