Försvarsnihilisternas kongress – artikel Stockholms Dagblad 1916
Text

Försvarsnihilisternas kongress – artikel Stockholms Dagblad 1916

Den fredskongress, det socialdemokratiska ungdomsförbundet under ledning av Zeth Höglund, höll på Folkets Hus i Stockholm mellan den 18-19 mars 1916 var en omdiskuterad dylik redan i sin samtid. Det socialdemokratiska moderpartiets ledning med Hjalmar Branting i spetsen var t.ex. helt emot att kongressen överhuvudtaget hölls.

I den samtida högerpressen, representerad av tidningar som Aftonbladet och Stockholms Dagblad, var kritiken mot kongressen ännu starkare. Ovan kan ni ta del av en artikel om kongressen publicerad i den senare publikationen den 20 mars 1916.  

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Barbarernas kamp mot fredsrörelsen" - upprop till protestmöte 1916

"Barbarernas kamp mot fredsrörelsen" - upprop till protestmöte 1916

Fred till varje pris! – manifest 1916

Fred till varje pris! – manifest 1916

Fånge nr. 462 – Zeth Höglund bakom galler

Fånge nr. 462 – Zeth Höglund bakom galler

Höglund, Hedén och Oljelund inför rätta 1916

Höglund, Hedén och Oljelund inför rätta 1916

Medborgartåget - demonstration 1916

Medborgartåget - demonstration 1916

Socialdemokratiska ungdomsförbundets fredskongress 1916

Socialdemokratiska ungdomsförbundets fredskongress 1916

Zäta Höglund och andra pacifister hamnade i fängelse
Tema

Zäta Höglund och andra pacifister hamnade i fängelse

När Sverige har haft värnplikt har det varit ett brott att vägra göra militärtjänst. Pacifister som inte vill vara en del av krigsmakten har kunnat få fängelsestraff.