Flygblad från Aktionsgruppen mot svensk atombomb
Text
Författare: Aktionsgruppen mot svensk atombomb. Stockholms stadsarkiv

Mot svensk atombomb - flygblad, 1958

I flygbladet från 1958 uppmanar Aktionsgruppen mot svensk atombomb, AMSA, till stöd för sin verksamhet. Gruppen bildades i juni 1958 med syfte att protestera mot att Sverige blev en kärnvapenmakt.

Bakgrunden till bildandet av AMSA var att det under slutet av 1950-talet debatterades livligt om Sverige skulle skaffa kärnvapen, och många partier var för detta.

Såhär skrev gruppen bland annat i flygbladet:

"Aktionsgruppen mot svensk atombomb (AMSA) bedriver en energisk kamp mot planerna att införliva kärnvapen med Sveriges försvar, en kamp som föres i svenska folkets och hela mänsklighetens intresse." 

Författaren Karl Otto Zamore var drivande i bildandet av Aktionsgruppen mot svensk atombomb. Ordförande var författaren Per Anders Fogelström. Andra kända personer som var med i gruppen var bland andra journalisten Barbro Alving och författaren Sara Lidman.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad