Foto

Gärdet. En iscensatt atombombsprängning exploderar under militärövning några hundra meter nedanför Borgen.

Bakom bomben syns USA:s nybyggda ambassad, Nordiska museets torn, Krutkällaren och det långa Stora Stenskjulet som idag, år 2008, fortfarande finns bevarade mellan radio- och tv-husen i kvarteret Förrådsbacken.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Aktionsgruppen mot svensk atombomb

Aktionsgruppen mot svensk atombomb

Mot svensk atombomb - flygblad, 1958

Mot svensk atombomb - flygblad, 1958

Nej till bomben! – Aktionsgruppen mot svensk atombombs program, 1958

Nej till bomben! – Aktionsgruppen mot svensk atombombs program, 1958