Bildkonst

Aktionsgruppen mot svensk atombomb

I slutet av 1950-talet var det tal om att Sverige skulle ta och skaffa sig en egen atombomb. 1957 ställde försvaret och dess dåvarande ÖB sig positiva till sagda idé. Mot den bakgrunden bildade en grupp författare i Stockholm, den 13 mars 1958, Aktionsgruppen mot svensk atombomb (AMSA).

Drivande bakom bildandet av gruppen var författaren Karl Otto Zamore. Som AMSA:s ordförande uppträdde författaren Per Anders Fogelström. Bland andra berömdheter i gruppen kan nämnas journalisten Barbro Alving och författaren Sara Lidman.

Syftet med AMSA var att driva opinion mot att Sverige blev en kärnvapenmakt. I det syftet gav man bl.a. ut en liten skrift, med namnet ”Meddelande ifrån AMSA”, varifrån bilden intill är tagen. Om man vill ta del av gruppens program, vari den presenterar och försvarar sin hållning i kärnvapensfrågan, kan man trycka här.   

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gärdet. En iscensatt atombombsprängning exploderar under militärövning några hundra meter nedanför Borgen.

Gärdet. En iscensatt atombombsprängning exploderar under militärövning några hundra meter nedanför Borgen.

Mot svensk atombomb - flygblad, 1958

Mot svensk atombomb - flygblad, 1958

Mot upprustning och atomvapen – Per Anders Fogelström 1958

Mot upprustning och atomvapen – Per Anders Fogelström 1958

Nej till bomben! – Aktionsgruppen mot svensk atombombs program, 1958

Nej till bomben! – Aktionsgruppen mot svensk atombombs program, 1958

Per Anders Fogelström
Tema

Per Anders Fogelström

Per Anders Fogelström skrev många böcker om Stockholm. Man skulle kunna säga att staden är huvudperson i hans författarskap.

”Bort med Atomrustningen” – brev från ”En Gammal Beprövad Gumma från Landet” 1958

”Bort med Atomrustningen” – brev från ”En Gammal Beprövad Gumma från Landet” 1958