Text

Betraktelser öfver Qvinnan och dess bestämmelse - utgiven 1811

Jeanette von Breda (1761-1842) argumenterar i den här skriften för att kvinnor ska få en ordentlig utbildning:

”Kan man väl skryta af upplysta tider, så länge upplysningen inskränkes innom hälften af ett slägte, som ensamt är berättigadt till all möjlig upplysning, och som aldrig kan ernå den sällhet, hvilken skaparen det ämnat, så länge kunskapen om det sanna rätta, så skenbarligen missdelas?”

Sedan följer en lång argumentation för kvinnans rätt till bildning samt en beskrivning av hur en god hustru bör vara.

Hur långt tycker von Breda att jämställdheten ska gå?

Vilka argument för kvinnors vidare upplysning anför hon?

Vad gör många män för fel när de väljer hustru enligt von Breda?

Hur anser von Breda att det idealiska äktenskapet ska se ut?

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En Qvinnas tankar om Qvinnans ställning. Till Sveriges ädle Herrar och Män. Af en qvinna.

En Qvinnas tankar om Qvinnans ställning. Till Sveriges ädle Herrar och Män. Af en qvinna.

Erindringar vid Afhandlingen om vissa Sysslor och Göromål i Samhället, som kunde vara Qvinnokönet tilhörige – debattskrift från 1794

Erindringar vid Afhandlingen om vissa Sysslor och Göromål i Samhället, som kunde vara Qvinnokönet tilhörige – debattskrift från 1794

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Fruntimmerna, sådana de varit, äro och skola blifva: eller Qvinnokönets Böjelser, Vanor, Seder och Passioner; för Giftaslystna och Giftasfiender, för Ynglingar, Männer och Gubbar; med Anmärkningar, Exempel och Tillämpningar försedd af en erfaren Fruntimmerskännare.

Fruntimmerna, sådana de varit, äro och skola blifva: eller Qvinnokönets Böjelser, Vanor, Seder och Passioner; för Giftaslystna och Giftasfiender, för Ynglingar, Männer och Gubbar; med Anmärkningar, Exempel och Tillämpningar försedd af en erfaren Fruntimmerskännare.

Jämställdhet
Tema

Jämställdhet

I den svenska historien har det funnits lika många kvinnor som män. Men varför finns det så få kvinnor i historieböckerna?

Några ord om Qvinnans högre lyftning och utvidgade samhällsrättigheter af Ella

Några ord om Qvinnans högre lyftning och utvidgade samhällsrättigheter af Ella

Toffel-Taktiken eller Qvinnoväldet – satir 1816

Toffel-Taktiken eller Qvinnoväldet – satir 1816