Text
Författare: von Breda, Jeanette (1761-1842). Stockholms stadsarkiv

Betraktelser öfver Qvinnan och dess bestämmelse - utgiven 1811

Jeanette von Breda (1761-1842) argumenterar i den här skriften för att kvinnor ska få en ordentlig utbildning:

”Kan man väl skryta af upplysta tider, så länge upplysningen inskränkes innom hälften af ett slägte, som ensamt är berättigadt till all möjlig upplysning, och som aldrig kan ernå den sällhet, hvilken skaparen det ämnat, så länge kunskapen om det sanna rätta, så skenbarligen missdelas?”

Sedan följer en lång argumentation för kvinnans rätt till bildning samt en beskrivning av hur en god hustru bör vara.

Hur långt tycker von Breda att jämställdheten ska gå?

Vilka argument för kvinnors vidare upplysning anför hon?

Vad gör många män för fel när de väljer hustru enligt von Breda?

Hur anser von Breda att det idealiska äktenskapet ska se ut?

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad