Medeltida dryckesbägare av tenn
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Bägare av tenn

Bägaren på bilden är en dryckesbägare av tenn.

Dateringen uppskattas till ca 1400. Bägaren är tydligt brandskadad och påträffades nära platsen för Helgeandshuset på Helgeandsholmen som utsattes för brand omkring just 1400. Det är därför troligt att bägaren hör till Helgeandshuset och att den skadats i branden.

I nedre delen av bägaren finns en stämpel av bokstaven M i gotisk stil som skulle kunna vara ett signum för jungfru Maria. Stämpeln, bägarens form och fyndplatsen kan tyda på att detta inte var en vanlig dryckesbägare utan att den använts som nattvardskalk på Helgeandshuset. 

Höjd: ca 14,5 cm

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad