Ca 70 stycken medeltida nätsänken av bränd lera på en vit bricka.
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Nätsänken

Fiskenätssänken av bränd lera. 

Sänkena användes till att hålla fiskenät kvar under vattenytan. Fisket var under medeltiden en viktig näring för Stockholm, kanske var det även en av förutsättningarna till att staden kunde växa så snabbt. Än idag samlas många fiskare kring Stockholms ström för att försöka hova upp en god fisk till kvällens middag.

Under medeltiden, när Sverige var katolskt, fiskades det flitigt eftersom det var förbjudet att äta kött under fastan. Fastade gjorde man på helgondagar, varje fredag, från Lucia till juldagen och under "långfastan" som varade fyrtio dagar fram till påsk.

Vanlig fastemat kunde vara torkad och insaltat sill, lax, torsk, gädda och braxen. Fisken kunde ätas med godsaker som honung, smör eller sälspäck och så småningom lärde man sig att lägga torkad fisk, ofta torsk från Bergen i Norge, i lut så att den svällde upp. Lutfisk serveras än idag på många julbord.

I kvarteret Cephalus i Gamla stan, som innan stadens utfyllnad låg i strandkanten, gjordes fynd av 191 nätsänken 1945.

Ett nätsänke är 4 cm i diameter.

Föremålen har varit utställda på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad