Text

Carl Wallenström, 18, berättar om det besvärliga kyparyrket - brev till Dr Nyström 1884

18-årige Carl Wallenström jobbar som kypare i Uppsala men vill ha ett annat jobb, något han bett den kände folkbildaren och läkaren Anton Nyström hjälpa honom med i ett tidigare brev. Här berättar han mer om de tuffa arbetsvillkoren och omöjligheten att kombinera kyparyrket med studier. Brevet renskrivet:

Upsala den 31/3 1884

H. Herr Doktor A Nyström

Sedan jag senast skref har Herr Dr i sitt ansträngande arbete för det sanna stött på svårigheter, såväl i det personliga som i det allmänna, och jag önskar härmed få uttrycka min djupa medkänsla för dessa, men på samma gång min fasta öfvertygelse att framgången en gång skall kröna det stora och ädla arbetet.

Jag kan förstå att det ej lyckats H. Dr få höra någon ledig plats, hvilket är förbundet med stora svårigheter, och jag tycker det är ledsamt att H. Dr. som har så mycket arbete äfven kan ha det till besvär och hinder. Men i hvilket fall som helst så kommer jag inom kort sluta denna sysselsättning, ty den verkar högst förtärande på mig. Sedan jag kom i [svårtytt] är arbetstiden från 8 på morgonen till 12 på natten, kommer ej till hvila förrän kl 1, detta i förening med rök, osund luft, högst sällan vistelse i friska luften, enahanda själsmördande sysselsättning, aldrig någon upplyftande förströelse, inget tillfälle till studier eller tankearbete, detta gör naturligt att både själs och kroppskrafter i längden börja förslappas.

Det är omöjligt att jag kommer stanna här under April månad, sedan reser jag till Stockholm för att söka få någon annan plats der i handel eller kontor, hoppande att jag der kan få tillfälle till utbildning och upplysning, då jag åtminstone i annan sorts plats har aftnarne och söndagarne på mig. Jag har litet eller intet studerat böckerna jag köpte, tillfälle finns ej mer, jag har i stället haft dom bortlånta.

Med utmärkt högaktning
Carl Wallenström

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

17-årige Carl Wallenström skriver till Doktor Nyström om positivismen - brev 1882

17-årige Carl Wallenström skriver till Doktor Nyström om positivismen - brev 1882

Carl Wallenström, 18, söker jobb som kontorsbiträde - brev till Dr Nyström 1884

Carl Wallenström, 18, söker jobb som kontorsbiträde - brev till Dr Nyström 1884

Carl Wallenström, 19, vill ta med väninna på positivistiska sammanträden - brev till Dr Nyström 1884

Carl Wallenström, 19, vill ta med väninna på positivistiska sammanträden - brev till Dr Nyström 1884