Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stora Ligan - inbrottsliga 1895

Ligan som polisen sprängde våren 1895

Under våren 1895 sprängde polisen i Stockholm en inbrottsliga som härjat runt i Gamla Stan och där omkring. Denna liga var löst sammansatt av ungefär 40 personer, de flesta unga 17-25-åriga män utan arbete men även äldre fanns med. I ligan fanns ett litet gäng på 10-15 personer som var mest aktiva.

Allting tog sin början 1892, då stal man fotogenlampor i förstugorna till husen och sålde vidare, växlingsbedrägeri var också vanligt. Man ber att få växla en sedel och när de fick växeln sprang de snabbt iväg med både sedel och växel. Snart började man också stjäla från butikernas kassalådor, man uppehöll expediten eller passade på när ingen var i lokalen.

Efterhand blev snatterierna och stölderna grövre. 

Inbrott i isskåp i förstugorna i husen i jakt på mat, ofta stal man drycker som konjak och punsch från leveranser till restauranger. Inbrott både i lägenheter och i butiker i jakt på kontanter och saker att sälja eller pantbelåna, då liksom nu sågs det som mycket allvarligt att stjäla ur fickorna på folk. Ligamedlemmarna stal allt de kom över, rockar som hängde som skyltning utanför butiker, sparkstöttingar, skor, kläder, allt som kunde omsättas till kontanter på pantlånekontoren och hos lumphandlare.

Pantlånekvittona revs sönder och alla kontanter delades mellan ligamedlemmarna och oftast gick de till förtäringar på restauranger och krogar. När de hade stulit en större mängd av något ät- eller drickbart bjöd man frikostigt omkring sig – dock talade man aldrig om att det var stöldgods. 

Stora Ligan hade tillgång till en Atletklubbslokal i källaren Trångsund 2 B i Staden mellan broarna, det gamla namnet på Gamla Stan, där hade man inrett med och förvarade en mängd stöldgods.

När polisen gjorde eftersökningar på stöldgodset var det mesta borta. Det som var pantsatt var sålt på stadsauktioner och, när det gällde lumphandlare och klädmäkleri, sålt till okända personer. Om ägodelarna fanns kvar på pantlånekontoren kunde ägaren lösa ut dem med motsvarande summa som de var pantsatta för.

Vill du läsa mer om Stora Ligan finns det mesta i Stockholms rådstugurätt, avdelning 6, brottmål, mål nummer 126 1895.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad