Foto
Fotograf: Överståthållarämbetet för polisärenden/kriminalavdelningen. Stockholms stadsarkiv

Tjuv i inbrottsligan 1895 - "Gille"

 

Gille – Oscar Vigelius Gryting/Ahlstrand

Oscar Vigelius föddes den 31 januari 1880 som son till målare Gustaf Oscar Gryting och hans hustru Katarina Albertina. Han föddes i Katarina församling och han kommer vara bosatt på Södermalm nästan hela sitt liv. Oscar, i ligan kallades han Gille, bodde från 1919 i Årsta men inom ett par år blir han skriven i Bilagan som icke befintlig. När han dör 1928 bodde han återigen på Södermalm, på Bellmansgatan.

På hösten när Oscar Vigelius var 12 år blev han för första gången varnad av polisen. Han hade tillsammans med en kamrat stulit fyra flaskor porter från en bryggarvagn. De kallades till polisstationen sex dagar senare, den 22 augusti 1892, tillsammans med sina målsmän. De blev varnade men ölutköraren ville inte gå vidare med anmälan.

Den 20 december går 14-årige Oscar Vigelius genom förstugan till Sundbergs konditori på Västerlånggatan 81, han har ett ärende in på gården. Mot väggen ser han ett låst isskåp och provar den nyckel han alltid bär på sig. Nyckeln passar och han låser upp, ser några flaskor punsch och lämnar lokalen. Efter att han kommit ut på gatan träffar han sin kamrat Carl Fredrik Isidor Olsson på Österlånggatan. ”Vill du ha punsch?” Självklart, svarar Carl och tillsammans går de tillbaks och tar tre flaskor var. En trappa leder till i förstugan och folk kommer i trappan och överraskar dem.

”Ta fast tjuvarna!” – Jakten börjar och Gille tas fast i en portgång på Lilla Nygatan och Carl i hörnet Kornhamnstorg och Lilla Nygatan. Nu kommer två konstaplar och Gille med kumpan förs till polisstationen på Myntgatan 4.

Den 9 januari 1895 fälls domen. Gille har vid inbrott och stölden ännu inte fyllt 15 år, utan uppnår denna ålder först den sista januari, och döms därför inte till fängelse. Straffet blir intagning på uppfostringsanstalt eller, om plats inte finns, rättning medelst aga i hemmet. Gilles pappa, målarmästare Gustaf Oskar Gryting är närvarande under hela rättegången och på föregiven anledning berättade han att han ”stundom märkt, att sonen varit ”rörd” af starka drycker, hvilket han, som aldrig iakttagit, att sonen innehaft punsch, antagit bero derpå, att denna i sällskap med en dräng inom den egendom, hvarest Gryting bodde, ofta plägat förtära öl, men att sonen i öfrigt uppfört sig väl i hemmet ända tills hösten sistlidet år, då han, utan att akta på fadrens förmaningar, vistats mycket utomhus”.

Gilles kamrat, Carl Fredrik Isidor Olsson, uteblev från rättegången. Han var fem år äldre och straffet skulle ha blivit betydligt högre.

När Gille häktas i juni 1895 för sitt aktiva deltagande i inbrottsligan tillhör han en av de yngre tjuvarna.  Han anklagas för att ha stulit fotogenlampor i trappuppgångar och att ha gjort inbrott och stulit på båtar liggande vid bland annat Riddarholmen och Sjöbergsplan. Naturligtvis gör Gille även inbrott i isskåp och tar allt ätbart han hittar. Han verkar förtjust i sötsaker, flera stölder av karameller nämns i domen.

De 24 februari klockan 9 på kvällen bryter sig Gille och en kamrat in hos Gilles egen familj på S:t Paulsgatan 6 b. Där stjäl de 10 kronor kontant, ett silvercylinderur , en diamantskärare  och tre silverskedar, tillsammans värt nästan 23 kronor.

Oscar Vigelius Gryting döms12 juni 1895 för inbrott och stöld av tillsammans 113 kronor och 20 öre till ett års straffarbete och efter avtjänat straff till ett års förlust av medborgerligt förtroende.

Gille avtjänar sitt straff på Kronohäktet på Långholmen, straffet börjar 17 juni 1895, den 22 oktober förflyttas Gille till Västerviks kronohäkte. I fängelsets stamrulla skriver Gille under med O. Gryting.

Efter den här tiden kommer Oscar Vigelius Gryting att byta efternamn och istället heta Ahlstrand.  Före namnlagen 1901 behövde man bara informera prästen i församlingen om att man bytt namn. Gilles gamla efternamn Gryting kommer dock att hänga med i olika register under många år framåt.

Gille fortsätter sin brottsliga bana. 

Några exempel, den 16 juli 1906 blir han dömd för 2:a resan stöld.

Under tiden 26 juli 1897 och 30 maj 1907 är Gille inskriven i Göteborgs sjömanshus och gör där flera sjöresor.

Efter hemkomsten till Stockholm stjäl Gille en överrock på Berzelius restaurang – domen blir 3:e resan stöld. Han hinner med att dömas för lösdriveri och bettleri i Örebro i december 1916 och lämnar efter 4 månaders tvångsarbete Svartsjö tvångsarbetsanstalt. Efter att lurat eldaren Erik August Åsberg på 50 kronor döms Oscar Ahlstrand, trots ihärdigt nekande, till 10 månaders fängelse och 1 års förlust av medborgerligt förtroende.

Natten mellan 19 och 20 februari 1923 förövar Gille och hans kamrat skrädderiarbetaren Axel Johansson ett inbrott i en matvarubutik, polisen larmas nästan genast och de två männen häktas, både de och deras inbrottsverktyg tas med till polisstationen. Vid förhöret uppger de att de hyrt ett rum gemensamt på Malmskillnadsgatan 9 och att de bott där sedan i januari detta år. Eftersom båda är arbetslösa tänkte de försörja sig genom inbrott.

Gille och Axel erkänner även ett inbrott i en möbelaffär på Gamla Kungsholmsbrogatan 23 natten mellan 17 och 18 januari då bytet bara blev lite kläder, ett dragspel och ett paraply. De anklagas för skadegörelse men nekar och frias senare av åklagaren. I en läderhandelsbutik på samma gata och under samma natt stal de lädervaror för sammanlagt 336 kronor och 50 öre.

I en cigarraffär gör de inbrott lite senare i januari och stjäl varor och pengar till ett värde av nära 600 kronor. Tio dagar senare begår de inbrott i en matservering en trappa upp på Västerlånggatan 40 och stjäl sängkläder som de bär hem till sitt rum på Malmskillnadsgatan. Hos Frida Hamlin som har caférörelse på Mälartorget 15 stal de vid ett inbrott i februari bland annat 3,7 kg fläskkotletter, 5 kg skinka och 10 kg smör. Allt tillsammans värt 149 kronor och 16 öre. Dessutom stal de två förträffliga knivar som dock hittades senare i deras bostad och återlämnades till ägarinnan.

Utslaget för Oscar Gryting-Ahlstrand blir 4:e resan stöld, straffet blir 1 år och 3 månaders straffarbete och 3 års förlust av medborgerligt förtroende.

Oskar Vigelius Ahlstrand avlider den 14 februari 1928 av blodförgiftning på Sabbatsbergs sjukhus.

Oskar bor då på Bellmansgatan 20 i Maria Magdalena församling.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad