Text
Författare: Björling, J.. Stockholms stadsarkiv

Motion om provisoriska bestämmelser för underlättande av villkoren för likbränning - Stadsfullmäktige 1916

Sedan 1882 hade Svenska likbränningsföreningen verkat för att människor skulle välja kremering som gravskick. Man menade bland annat att kremering var mer hygieniskt och ekonomiskt än kistbegravning. 

Fortfarande 1916 var det relativt få som kremerades men opinionen hade börjat vända. J. Björling motionerar därför om att staden ska underlätta övergången till det nya gravskicket. Liksom Likbränningsförening vänder sig Björk särskilt mot obduktionskravet - att det med rådande lagstiftning krävdes en dyrbar och noggrann obduktion innan kroppen kunde kremeras.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad