Foto
Fotograf: Överståthållarämbetet för polisärenden/kriminalavdelningen. Stockholms stadsarkiv

Att göra inbrott hos sin familj!

Oscar Grytings inbrott i sitt eget hem

”Målaren Gustaf Oskar Gryting som är boende i huset S:t Paulsgatan 6 B, har anmält, att han söndagen den 24 sistlidne februari kl 7-10 em i ett låst skrin förvaradt i en jemväl låst byrålåda i låsta bostaden frånstulits omkring 10 kronor i silfvermynt, ur en låst skrifbordslåda ett silfvercylinderur, värde 5 kronor, och en glasmästarediamant, värd 5 kronor, samt ur en olåst skänklåda tre teskedar af silver, värda 1 krona vardera.

Inträde till lägenheten hade antagligen skett genom att klättra upp på ett afträdestak utanför ett fönster till lägenheten, enär spår syntes i snön på taket, hvarifrån en i fönstret befintlig ventil öpnats och brottslingen inkrupit genom ventilöppningen.

Till byrå- och skrifbordslådorna äfvensom skrinet hade inträde skett medelst att med något instrument, sannolikt en knif, enär en del trä bortskurits vid kolfven i skrivbordslådan, nedskjuta låskolfvarna.

Omnämnde Gryting, som är son till målsegaren, misstänktes, redan vid det anmälan om brottet gjordes, af de polismän som fingo i updrag att spana efter brottslingen, att vara föröfvaren af detta brott eller att han åtminstone vore delaktig deri, hvarför han då hördes, men nekade han envist för att vara, vare sig föröfvaren af brottet eller att vara delaktig deri.

Nu har emellertid Gryting erkänt…”

 

Stockholms rådhusrätt, Brottmål 1895, mål 126, brott nummer 121.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad