Olympiska spelen i Stockholm 1912. Ett hopp i grenen "Raka och varierade hopp" vid den olympiska Simstadion i Djurgårdsbrunnsviken.
Foto

Olympiska spelen i Stockholm 1912. Ett simhopp i grenen "Raka och varierade hopp" vid den olympiska Simstadion i Djurgårdsbrunnsviken.