Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anonym angivelse av kvinna till polisens prostitutionsavdelning, den 14 februari 1868

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de genomgå regelbundna gynekologiska läkarkontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom anonyma brev till sedlighetspolisen, som hade till uppgift att se till att prostituerade kvinnor kom till besiktningen. Ibland var det män som drabbats av någon könssjukdom som ville anmäla en kvinna de köpt sex av. Som i det här brevet:

Till Polisbevakningen inom Ladugårdslands församling inrapporteras, att uti huset No 2 vid östra eller lilla Humlegårdsgatan (mellan Sture- och Profosgatorna) på nedra botten, första dörren till venster, bor en prostituerad flicka, hvilken är behäftad med dröppel-sjuka.

Smittad kund

Sthlm, 14/2 1868”


Dröppelsjuka är ett äldre ord för gonorré.

Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad