Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Brev till Kommissarie Lindgren från man som anser sig vara trakasserad av Anna Andersson. Den 8 april 1885

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de genomgå regelbundna gynekologiska läkarkontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till ett kurhus för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till Sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån och dök upp på kontrollerna. Det här brevet är från en man som säger sig bli trakasserad av en Anna Andersson:

Stockholm den 8 april 1885

Högste Herr Poliskommisarien Lindgren!

Utaf tagen kännedom om H.H.s goda karaktär som pilis skef för Adolf fredrik församling här i staden, oh som skef och befel för prostitutionen, får jag såm hederlig medborgare, serskilt bedja Herr Kommisarien derom, att Anna Andersson, sig kallande Finska Anna, måtte få en näpst, för det hon utan anledning, [svårläst] och ofta på öppna platser då hon ser mig på det mäst gräsligaste och ohöfviska ordalag mot mig utbryter, så att ofta folksamling åstadkommes, och får jag för ordning och samvetsgranlagenhet i tid derom till Herr Chefven underrätta, och önskar jag att ingen vidare påminnelse från min sida ej komma att ske, helst som jag ej vet mig hafva med henne det ringaste att skaffa.
Med all Högaktning
Olssén [osäker namntydning]


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad