Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anonym angivelse av uppasserskan Emma till polisens prostitutionsavdelning

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. En gång i veckan fick de genomgå en gynekologisk kontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån och kom till kontrollerna. I det här brevet står:

Hög: Herr Komisarien Lindgren

Anmodas vederbörande att taga i besittning uppasserskan Emma i tjenst hos Källarmästaren Rudbeck No2 Skärgårdsgatan 1 tr upp. Emedan hon förer ett lösaktigt lefverne nattetid så att husfolket häraf blir störda sann uppgift af

N.N.

16/3-71


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad