Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anonym angivelse av två kvinnor till polisens prostitutionsavdelning, den 28 augusti 1867

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Regelbundet tvingades de där genomgå gynekologiska läkarkontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom anonyma brev till Sedlighetspolisen. Ofta var det män som drabbats av någon könssjukdom som ville anmäla en kvinna de köpt sex av. I det här brevet står:

Stockholm den 28 Augusti 1867

Herr kommisarie Lindgren

Jag har den äran att underäta Herr kommisarien om tvänne lösaktiga qvinnor som är boende i huset No 32 jakobsggatan till höger på gården i nedre boten dem hyr Rum af en Sadelmakare vid namn Palm oh dässa qvinnor är behäftade mäd venerisk oh är faliga för Stockholms unghärrar dett är flera Som har ärhålit [oläsligt namn på könssjukdom] af dem oh deras namn är Christin Peterson oh Anna Anderson. Jag anhåller ödmjukast att dem genast blir anstälda läkare vistasjon dem går och om näterna till kl. [oläsligt] oh 3.

M.N.


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad