Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Om Beurse-byggnad i Stockholm" - Jean Eric Rehn 1768

Arkitekten Jean Eric Rehn ger sig in i debatten om var Stockholms nya börshus bör byggas i en inlaga från 1768.

Enligt Rehn är Stortorget ingen bra plats, torget bör förbli "et fritt och beqwämligit utrymme".

Istället presenterar Rehn fyra andra lokaliteter som vore med passande. Den plats han framhåller som den absoluta bästa är ”stället nedan för Slots-Backen, där Stenhuggeriet nu är /.../ Där är tilräckeligit utrymme, en fri och glad, ja aldeles prägtig belägenhet /.../"

Trots Jean Eric Rehns invändningar kom Stockholm Börshus att byggas på Stortorget mellan åren 1773-78. Arkitekt bakom bygget var Rehns kollega Erik Palmstedt.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad