Foto
Fotograf: Malmström, Axel (1872-1945). Stockholms stadsmuseum

Vagnstäderskor vid Norra Bolagets stallar 1905. De står antagligen framför de nya hallar som uppfördes 1905 på Roslagsgatan, i kv. Provisorn

På bilden syns vagnmästare Edlund. I mitten rakt under Edlund står Hilma Karolina Åberg. På hennes vänstra sida Alma Lindberg.

Uppdaterad