Rotekarta 1890.
Karta

Rotekarta 1890

Mellan åren 1878 och 1926 var Stockholm indelat i rotar. I varje rote skulle det bo ungefär 10.000 personer. 1878 fanns det 16 rotar, år 1926 hade antalet stigit till 36 rotar. Via länken intill kan du öppna en pdf-fil med 14 rotekartor från 1880 till 1925. Se även länken till Rotemansarkivet längst ner i den här posten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1885 års karta över Stockholm (Lundgren)

1885 års karta över Stockholm (Lundgren)

1899 års karta över Stockholm (Alfred Bentzer)

1899 års karta över Stockholm (Alfred Bentzer)

Stockholmskarta från 1886

Stockholmskarta från 1886