Karta

Stockholmskarta från 1886

Lundholms senaste karta jemte vägvisare öfver Stockholm med dess nya regleringsplan. Husnummer, spårvägar och ångbåtslinjer finns med på kartan.