Text
Författare: Englund, Fritiof (1893-1964). Stockholms stadsarkiv

Fritiof Englunds dagbok under Bondetåget 1914

Nils Fritiof Carl Englund föddes i Ulricehamn den 29 januari 1893. Han var son till provinsialläkaren Nils Englund och hans hustru Hedvig Sundbeck. Fritiof Englund tog studentexamen i Vänersborg 1910, blev jur.kand. 1918 och notarie vid Stockholms rådhusrätt 1925. Han avled 1964.

Fritiof Englund skrev dagbok under hela sitt liv. Den förvaras i Stockholms stadsarkiv. I den här posten kan du läsa vad han skrev vid tiden för det stora bondetåget och borggårdskrisen i februari 1914.

"Bondetåget 1914, 6-7 febr. Från alla Sveriges bygder samlades de hit, våra redliga bönder för att inför sin Konung framlägga krafvet på en snar lösning af försvarsfrågan. Märkliga voro dessa dagar i Sveriges historia och viktiga följder kommer denna jättedemonstration att få, utom dem, som redan inträtt. [Texten ovan har överkorsats.]

Nej, denna bok är ej till för att skrifva ned några politiska data uti. Många gånger har jag sökt nedskrifva "stora tilldragelser", men mitt tålamod räcker aldrig till. Vet du af, att det har förflutit tre hela månader sedan jag sist skref uti denna bok. Då var det februari, nu är det maj, den 5 maj.

Har du vridit på ett glas med en flammig vätska i någon gång[?] Vätskan står stilla, fastän glaset roterar. Du märker knappt någon rörelse på det skiftande innehållet; så har tiden flytt här för mig under dessa månader. Dagarna har samlat sig till veckor, veckorna till månader, men intet har händt. Intet rödt inslag i min lefnads väf, intet svart heller! Allting lugnt och indifferent. Små bekymmer, små glädjekällor. De kvitta mot hvarandra. Bleka färger som blandas, blir till grått eller något därmed jämförligt. Har då intet händt?

Bondetåget den 6,7 februari, studenttåget ett par dagar senare, riksdagens upplösning sedan den Staafska ministären gått och Hammarskiöldska efterträdt den. Högerns uppsving vid de nya valen. Stor politisk upphetsning; tal i alla hörn och kanter. Men hvad rör det mig, allt detta? Ej ett dugg"

Fritiof Englund var vid den här tiden student vid Stockholms högskola. Via länken till höger kan du se ett fotografi av honom när han var registrator vid Stockholms rådhusrätt 1944.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad