Text
Författare: Englund, Fritiof (1893-1964). Stockholms stadsarkiv

Fritiof Englunds dagbok i början av april 1940

Nils Fritiof Carl Englund föddes i Ulricehamn den 29 januari 1893. Han var son till provinsialläkaren Nils Englund och hans hustru Hedvig Sundbeck. Fritiof Englund tog studentexamen i Vänersborg 1910, blev jur.kand. 1918 och notarie vid Stockholms rådhusrätt 1925. Han avled 1964.

Fritiof Englund skrev dagbok under hela sitt liv. Den förvaras i Stockholms stadsarkiv. I den här posten kan du läsa vad han skrev under veckan efter den 9 april 1940, då tyskarna invaderade Danmark och Norge.

Du kan studera dagbokssidorna via bilden ovan eller öppna hela dagboksutdraget som en PDF via länken intill.

Några utdrag:

"Tisdagen den 9 april 1940. Nu följa de storpolitiska händelserna slag i slag. I går alarmerades världen av underrättelsen, att västmakterna under natten minerat tre områden av norskt territorialvatten: näml. i närheten av Narvik, vid Kristiansund och vid Statlandet. Detta för att hindra malmexporten över Narvik till Tyskland samt i övrigt hindra tyska eller till Tyskland destinerade fartyg att begagna sig av norska territorialvattnet."

"[Samma dag] Kl. 1/2 11 visste radion (extra utsändning) berätta bl.a. att tyska avdelningar besatt Bergen, Trondheim, Stavanger samt att krigsfartyg forcera Oslofjorden. Vidare att tyska trupper överskridit danska gränsen i Sönderjylland och befinner sig på marsch upp genom Jylland, att Köpenhamn är besatt av tyskarna, att dessa även besatt Middelfart m.m."

"Onsdagen den 10 april 1940. Jag vaknade kl. 5.15 i morse. Minnet av en dröm dröjde kvar och jag visste inte genast var jag var, men därefter återvände dagsmedvetandet och jag erinrade mig det senaste dygnets händelser. Tyskland har besatt Norge och Danmark, tänkte jag. Det har förklarat sig vilja avstyra att Skandinavien drages in i stormaktskriget. Egentligen känns det som om en skyddande arm lagts om ryggen på gamla Sverige. Men så slog mig en tanke: Om nu Tysklands åtgärder blott vore ett led i en plan att bemäktiga sig hela Norden! Kanske finns en hemlig överenskommelse mellan Tyskland och Ryssland! Men inte kan i så fall Tyskland ha lämnat ut Sverige till Ryssland? Nej. Snarare är då Tysklands aktion ett gigantiskt motdrag mot Ryssland, mot dess försök att tillvälla sig makten över Östersjöländerna. För tillfället är visserligen Sverige inknutet i en säck, men Ryssland har heller ingen möjlighet att tills vidare förverkliga sina planer på Skandinaviska kalotten."

"Torsdagen den 11 april 1940. Jag satt och kollationerad[sic] inteckningar vid 1/2 3-tiden i dag, när assessor Estréen kom och sade: Nu ha tyskarna begärt att få begagna Västkustbanan för trupptransporter. Det är frågan om att alla fastighetsböcker skola föras till skyddsrummet. När då? I eftermiddag. Då är det bäst vi skynda oss och läsa inteckningarna, sade jag, medan vi ha fastighetsböckerna kvar häruppe. Go on! Vi arbetade vidare, men det kändes ju litet underligt att stå inför något så ödesdigert."

"Torsdagen den 17 april 1940. Mitt i musikprogrammet i e.m. sade plötsligt hallåmannens röst: Om ni tvekar att företaga en bilresa, så avstå från den. Det är fara å färde. Sedan fortsatte programmet. Med en viss spänning väntade jag på dagsnyheterna, som kommo tre kvart senare. Intet sades, som kunde förklara yttrandet. Konstigt."

Fritiof Englund bodde vid denna tid på Riddargatan 20. Han arbetade vid Stockholms rådhusrätt. Den här handlingen ingick i evenemanget "En dag i Stockholm. Vad hände den 10 april 1940?" som genomfördes på Stockholms stadsarkiv den 10 april 2010.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad