Foto

Missionsspel - Kungsholms baptistförsamling 1958

Missionsspel vid lägerbålet! På InCoJa-lägret i Fagernäs, Arbrå 1958. Lägret fick sitt namn efter var man hade missionsverksamhet, Indien, Kongo och Japan.

Svenska baptistmissionen har arbetat i Kongo (Kongo-Kinshasa) sedan 1920-talet. Missionärerna från Kungsholms baptistförsamling bedrev sitt arbete i Bandunregionen mellan floderna Kasai och Lukenie. De blev inbjudna av Kung Lukengo och den kvinnliga hövdingen Nganfula. Mellan 1908 och 1960 var Kongo en belgisk koloni. Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Bandundu

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Budkavle för ny missionsstation - Kungsholms baptistförsamling 1948

Budkavle för ny missionsstation - Kungsholms baptistförsamling 1948

Dop hos baptisterna i Kongo - Kungsholms baptistförsamling 1935

Dop hos baptisterna i Kongo - Kungsholms baptistförsamling 1935

Huset i Bendele - Kungsholms baptistförsamling 1915

Huset i Bendele - Kungsholms baptistförsamling 1915

Kungsholms baptistförsamling 1870-1985, Bakubakungen Lukengo

Kungsholms baptistförsamling 1870-1985, Bakubakungen Lukengo

Missionsarbete i praktiken - Kungsholms baptistförsamling1927

Missionsarbete i praktiken - Kungsholms baptistförsamling1927