Öppna bilden!
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Missionsarbete i praktiken - Kungsholms baptistförsamling1927

I mitten av bilden ser vi sjuksköterskan Sara Andersson, som 1921  började med sjukvårdsverksamhet i Basakataland i Kongo. Denna bild är från Boshwe (Bosobe) i Kongo. Vid denna, den tredje, missionsstationen började arbetet 1927. Pojken i tropikhatt är med stor sannolikhet ett missionsbarn, barn i en missionsfamilj. En del barn åkte hem för att gå i skolan, en del tillbringade betydligt längre tid med sina föräldrar.

Svenska baptistmissionen har arbetat i Kongo (Kongo-Kinshasa) sedan 1920-talet. Missionärerna från Kungsholms baptistförsamling bedrev sitt arbete i Bandunregionen mellan floderna Kasai och Lukenie. De blev inbjudna av Kung Lukengo och den kvinnliga hövdingen Nganfula. Mellan 1908 och 1960 var Kongo en belgisk koloni. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad