Litteraturtips
Författare: Charleville, Jahn (f. 1937). Stockholms stadsbibliotek

Si, här har du Hessingen / Jahn Charleville

Si, här har du Hessingen handlar om Stora Essingen, från när ön först steg ur havet efter istiden fram till nu. Det är en mycket utförlig redogörelse. Vi får veta varifrån namnet kommer, vilka människor som bott och bor på ön, det mesta om industrier, affärer, kommunikationer, dramatiska händelser, vardagsliv och inte minst verkar det som om varenda byggnad finns med. Boken innehåller mängder med foton, både nytagna och äldre, och kartor från olika tider. 365 sidor.

Innehåll
Förord
Inledning
Storan arla stod upp en morgon…
Fragment från en tid…
Heter det Hessingen?
Herrarna på Ulvsunda
Båttrafiken frälste
Spårvägstrafiken som spårade ur
Bristfällig idyll
Grannholmen som fick tre namn
Sambandet med Ekensberg
Utländsk ubåt siktad i Essingesundet
AB Stora Essingen
40 pionjärår med huset Wid
Minnenas 1930-, 40- och 50-tal
Utan broar ingen utveckling
Stockholms mittpunkt
Bussen – välsignelse och bekymmer
Den stora ”spårfighten”
Vägen till en skola
50 år i samma klass
Förskolor
Öns läsarstuga + Bibliotekets vänner
Bed och arbeta – kyrkans kamp
Gator och kvarter
Ringduvan ropar
Hem för gamla på Essingen
Seniorer som fångar nuet
Pensionärsråd och förtroenderåd
Vikingarännet
Öarnas två dominerande partier
Essinge IK och idrottsplatsen
Båtliv i 80 år
Varning för jättebjörnlokan
St. Essingens villa- och fastighetsägareförening
Essingeöarnas hembygdsförening
Essinge Rotary
Essinge Lions
En sjöscout minns
Gula stugor tågade vi förbi
Anrika Marieberg låg i vägen
”Dårarnas slott”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad