Litteraturtips

1800-talets stockholmsbostad : en studie över den borgerliga bostadens planlösning i hyreshusen / Birgit Gejvall

Här kan man läsa det mesta om lägenheter i innerstaden under 1800-talet, inklusive möblering och vanor i bostadens olika rum. 315 sidor.