Omslag Så byggdes husen 1880-2000
Litteraturtips
Författare: Kallstenius, Per (f. 1944), Reppen, Laila (f. 1952), Björk, Cecilia (f. 1952). Stockholms stadsbibliotek

Så byggdes husen 1880-2000 / Cecilia Björk m.fl.

Denna bok beskriver hur flerbostadshusen i svenska städer och tätorter har utvecklats under perioden 1880-2000. Boken är uppdelad efter hustyper, till exempel trähus, lamellhus och punkthus. Varje hustyp har olika varianter, till exempel tegelhus i jugendstil och tegelhus i nationalromantisk stil. Exemplen, av vilka många är från Stockholm, visar husets konstruktion, byggnadsdetaljer och planritningar. Byggnadsteknik och material beskrivs. Här finns också olika exempel på fönster, dörrar, trappor, balkonger och rökkanaler, samt en ordlista över byggnadstermer. Boken är illustrerad med ritningar, teckningar och fotografier. 166 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad